Tinnitus, of te wel oorsuizen, is een klacht die heel veel voorkomt. Wat mensen horen is heel verschillend, ook de locatie van waar het geluid vandaan lijkt te komen kan heel wisselend zijn per persoon. 

 Het grootste deel van deze groep kan goed leven met het geluid dat ze horen, een klein deel van de mensen met oorsuizen heeft er echter zo veel hinder van dat het geluid hun dagelijkse functioneren belemmerd.

 

Tinnitus

Medisch gezien is er niet altijd wat te doen aan deze klachten.
In sommige gevallen lijkt er echter een invloed te zijn van spieren en gewrichten in het hoofd- en halsgebied op de aanwezigheid en/ of ernst van de klachten.

Als orofaciaal fysiotherapeut kan ik de invloed inschatten, een behandelplan opstellen ten aanzien van de betrokken structuren en adviezen en oefeningen meegeven voor thuis.