top of page

Tinnitus

Tinnitus, of te wel oorsuizen, is een klacht die veel voorkomt. Wat mensen horen is heel verschillend, ook de locatie van waar het geluid vandaan lijkt te komen kan heel wisselend zijn. 

 Het grootste deel van de mensen kan goed leven met het geluid dat ze horen, een klein deel van de mensen met oorsuizen heeft er zo veel hinder van dat het geluid hun dagelijkse functioneren belemmerd.

 

Medisch gezien zijn de behandelmogelijkheden vaak beperkt.
In sommige gevallen blijkt er invloed te zijn van spieren en gewrichten in het hoofd- en halsgebied op de aanwezigheid en/ of ernst van de klachten.

Als orofaciaal fysiotherapeut kan ik de invloed inschatten, een behandelplan opstellen ten aanzien van de betrokken structuren. Binnen enkele behandelingen is vaak al duidelijk hoe groot de invloed van spieren en gewrichten zijn op het oorsuizen. 

 

bottom of page