Overige klachten

Er zijn verschillende aandoeningen in het hoofd en hals gebied die voorkomen in het vakgebied van de orofaciaal fysiotherapeut. Hierbij kunt u denken aan:

- Herstel na trauma in het aangezicht

- Aspecifieke aangezichtspijn

- Status na aangezicht- en kaakchirurgie

- Combinatie van kaak -of hoofdpijnklachten en slaapstoornissen

- Nekklachten

- hyperacusis (overgevoeligheid voor geluid)

 

 

Er zijn veel mensen die met pijnklachten rondlopen in het hoofd en halsgebied waarbij geen duidelijke oorzaak is gevonden en eerdere therapieën geen zin hebben gehad. Het kan soms de moeite waard zijn om te laten onderzoeken of er met orofaciaal fysiotherapie wat aangedaan kan worden.